Kapella-Usługi-Efektywność energetyczna

Usługi

Kalkulator

Policz, że to się opłaca!

Oprawa świetlówkowa

Zużycie:

 

Koszt:

 

Odpowiednik SIGMA

Zużycie *:

 

Koszt *:

 

Dowiedz się, ile zaoszczędzisz dzięki innowacyjnej technologii KAPELLA LED

OBLICZ

* zastosowana w produktach KAPELLA technologia pozwala zmniejszyć ilość opraw o około 30 % w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia.

Twoja oszczędność

 

Efektywność energetyczna

Wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną sprawia, że jej cena stale rośnie. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych i zarządców nieruchomości istotną kwestią stała się obecnie optymalizacja nakładów ponoszonych na jej zakup. Natomiast, nie od dziś wiadomo, że najtańsza energia, to ta zaoszczędzona. Racjonalne i ekonomiczne gospodarowanie mediami możliwe jest dzięki właściwemu rozpoznaniu miejsc generujących straty. Aby je wyeliminować, należy przeanalizować zebrane dane, a następnie wyznaczyć sposoby optymalizacji. Warunkiem koniecznym jest jednak dokładna rejestracja faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Kolejnym krokiem jest zebranie rzetelnych danych o okresowym poziomie zużycia danego medium poprzez montaż liczników z interfejsem komunikacyjnym oraz przetworzenie ich w SARM – Systemie Automatycznego Rozliczania Mediów. Dostarczone w ten sposób dane stanowią podstawę, na której opracowujemy nie tylko plany modernizacji instalacji oświetleniowych głównych odpływów energii elektrycznej.

Monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez określonych odbiorców i grupy odbioru, pozwala uzyskać informacje o rzeczywistym poziomie ponoszonych kosztów, ich strukturze oraz rozkładzie w czasie. System SARM umożliwia uzyskanie rzeczywistego obrazu pracy całej instalacji oraz poszczególnych jej fragmentów. Dane liczbowe z funkcjonowania urządzeń przedstawione są w postaci przejrzystych zestawień i wykresów. W wyniku spływających on-line informacji, dużo szybciej i precyzyjniej można wykonać bilanse, rozliczyć zużycie, przeprowadzić analizy finansowe oraz opracować optymalne kosztowo plany modernizacyjne. Powyższe działania umożliwiają ograniczenie zużycia mediów i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

efektywnosc